Blauwwater 9N  | 5951 DB, Belfeld  | E-mail: info@otln.nl

Goede, verzorgde en gecertificeerde opleidingen

Scholing van mensen word steeds belangrijker, doordat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de vakbekwaamheid en vooral de veiligheid. OTLN biedt complete scholing en nascholing aan, om deze vakkennis voor u naar een hoger niveau te tillen en/of te behouden. Na afloop van elke opleiding ontvangt iedere deelnemer een certificaat, diploma of getuigschrift. Vanuit onze gedegen achtergrond in de transport en logistieke branche, weten wij waarover we praten en zijn wij in staat om deze kennis via onze trainingen & opleidingen over te brengen op mensen die in dezelfde sector werken. U kent zelf het beste de behoeften van uw bedrijf en uw medewerkers, waardoor wij samen met u een opleidingstraject kunnen ontwerpen in de vorm van een maatwerkplan, dat aansluit op uw wensen, en waarbij wij de richtlijnen van o.a. het CCV niet uit het oog verliezen. Maak gebruik van onze kennis van wet- en regelgeving en subsidiemogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met het complete aanbod staat OTLN garant voor zeer goede verzorgde en gecertificeerde opleidingen en wordt de kwaliteit gewaarborgd. Ons compleet aanbod kunt u vinden onder het kopje “opleidingen” welke onderverdeeld is in de categorieën: Transport/ Logistiek/ Veiligheid en Code95.

Samenwerkende partners

OTLN is een landelijk werkende organisatie en gespecialiseerd in zijn eigen vakgebieden, maar kan een breder dienstenpakket aanbieden door nauwe samenwerking met verschillende partners met ieder zijn eigen gebied van expertise. Hierdoor ontstaat er een kruisbestuiving, waardoor de kwaliteit enorm hoog wordt gehouden en het voor de klant toch duidelijk en helder blijft door één aanspreekpunt te bieden. Daarbij hanteert OTLN één centrale database waarin alle kandidaten worden geregistreerd en van waaruit alle genoten opleidingen worden bewaakt op het verlopen van elk toegekend certificaat en- of diploma. Hierdoor kunnen trainees tijdig worden geïnformeerd, wanneer certificaten en- of diploma’s weer vernieuwd dienen te worden.

Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie? Onder de knop contact vindt u onze gegevens alsmede ons contactformulier. Na ontvangst hiervan, zullen wij u spoedig berichten.